بایگانی برچسب برای: تصفیه شیمیایی آب چیست

مشخصات شیمیایی فاضلاب

مشخصات شیمیایی فاضلاب

مشخصات شیمیایی فاضلاب شامل چند پارامتر است که اندازه گیری آن با متدها و روش های خاصی صورت می پذیرد. در مطلب ذیل می توانید با هریک از این پارامترها آشنا شوید.

مشخصات شیمیایی فاضلاب

این مشخصات شامل موارد ذیل می باشد:

1- محتوای نیتروژن

نیتروژن موجود در فاضلاب نشانه آشکاری از پوسیدگی مواد آلی است. نیتروژن که اغلب به عنوان یک ماده مغذی یا محرک زیستی شناخته می شود، برای رشد پروتیستا و گیاهان بسیار مهم است. سنتز پروتئین به نیتروژن متکی است، بنابراین اندازه گیری سطح نیتروژن برای تعیین اینکه آیا فاضلاب می تواند به صورت بیولوژیکی تصفیه شود یا خیر، ضروری است.

حذف نیتروژن در سیستم تصفیه خانه

مشخصات شیمیایی فاضلاب - حذف نیتروژن از آب

2- آمونیاک نیتروژن یا آمونیاک آزاد

این ماده در فاز اولیه تجزیه مواد آلی مشاهده می شود. در یک محلول آبی، بسته به سطح pH، می توان آن را به صورت یون آمونیوم یا آمونیاک یافت.

3- نیتروژن آلی از مشخصات شیمیایی فاضلاب

متد یا روش کجلدال همان چیزی است که برای تعیین آن استفاده می شود. مقدار کل آمونیاک و نیتروژن آلی را « نیتروژن کجلدال » می نامند.

4- نیتروژن آلبومینوئیدی

مقدار نیتروژنی که پیش از شروع فرآیند تجزیه مواد آلی در فاضلاب وجود دارد، « نیتروژن آلبومینوئیدی » نام دارد. این نشان دهنده مقدار مواد نیتروژن دار در فاضلاب است که به طور کامل تشکیل نشده است.

5- نیتریت ها / نیتروژن

نیتریت ها نشان دهنده وجود مواد آلی هستند که تا حدی تجزیه شده اند.

مشخصات شیمیایی فاضلاب

6- نیترات نیتروژن

نیترات ها نشانگر وجود مواد آلی از مهم ترین مشخصات شیمیایی فاضلاب هستند که به طور کامل اکسید شده اند.

7- محتوای کلرید از مشخصات شیمیایی فاضلاب

وجود کلرید در آب طبیعی نتیجه شسته شدن سنگ ها و خاک های حاوی کلرید از محیط اطراف به داخل آب است. کلریدی که در فاضلاب خانه یافت می شود از منابع مختلفی از جمله مدفوع انسان، زباله های آشپزی و ترشحات ادرار می آید.

8- چربی ها، گریس ها و روغن ها

این مشخصات شیمیایی فاضلاب بیشتر از مواد زائد موجود در آشپزخانه ها مانند کره، روغن های گیاهی و چربی ها به دست می آیند. علاوه بر این، زباله های موسسات تجاری مانند گاراژ، کارگاه ها و کارخانه ها را نیز می توانند این مواد را تولید کنند. چربی ها و روغن ها مشکلاتی را در نگهداری ایجاد می کنند و با عملکرد سیستم های بیولوژیکی تداخل می نمایند.

چربی و گریس در فاضلاب

9- فنل ها، آفت کش ها و مواد شیمیایی کشاورزی از مشخصات شیمیایی فاضلاب

​​فاضلاب کارخانه ها به طور معمول غنی از فنل که یکی از مشخصات شیمیایی فاضلاب است، می باشد. این گونه فاضلاب ها مشکلات طعمی عمده ای را در آب آشامیدنی ایجاد می کنند. به ویژه هنگامی که از کلرزنی برای ضد عفونی کردن آب استفاده می شود. با این حال، در غلظت های تا 500 میلی گرم در لیتر، فنل ها می توانند از نظر فیزیولوژیکی اکسید شوند. رواناب سطحی مزارع، جنگل ها و پارک ها سهم عمده ای در حضور آفت کش ها، علف کش ها و سایر مواد شیمیایی کشاورزی در یک سیستم فاضلاب ترکیبی دارد. برای تعیین غلظت این میکروارگانیسم ها از روش عصاره کربن-کلروفرم استفاده می شود.

10- ترکیبات سمی

مس، سرب، نقره، کروم، آرسنیک و بور برخی از کاتیون‌هایی هستند که برای میکروارگانیسم‌ها سمی هستند و می‌توانند به خرابی تأسیسات تصفیه بیولوژیکی کمک کنند. بور کاتیون دیگری است که مضر شناخته شده است. این محصولات جانبی پساب حاصل از فرآیندهای صنعتی هستند. وجود برخی از آنیون‌های مضر در برخی پسماندهای صنعتی مانند سیانیدها و کرومات‌ها نیز کار تأسیسات تصفیه فاضلاب را با مشکل مواجه می‌کند. به همین دلیل باید در طراحی تصفیه خانه های بیولوژیکی به حضور آنها توجه کرد.

11- سورفکتانت ها از مشخصات شیمیایی فاضلاب

شوینده های مصنوعی منبع اصلی سورفکتانت ها هستند. این ها محصولات جانبی استفاده از لوله کشی داخلی، لوازم خانگی و الکترونیک می باشند. مولکول های آلی بزرگی به نام سورفکتانت ها (یا عوامل فعال سطحی) در طی تصفیه فاضلاب تولید کف می کنند. این امر از هوادهی طبیعی فاضلاب جلوگیری می نماید. به ویژه، تجزیه ناپذیری سورفکتانت آلکیل بنزن سولفونات (ABS)، که به طور گسترده در مواد شوینده مصنوعی استفاده می شود.

از آنجایی که استفاده از آن در مواد شوینده در برخی کشورها غیرقانونی شده است، آلکیل سولفونات خطی زیست تخریب پذیر (LAS) اغلب جایگزین ABS شده است. محلول استاندارد رنگ متیلن بلو برای تعیین مقدار سورفکتانت موجود در فاضلاب استفاده می شود.

سورفکتانت ها در فاضلاب

12- سولفات ها، سولفیدها و گاز H2S 

سولفات ها و سولفیدها در نتیجه فرآیند تجزیه مواد متنوع حاوی گوگرد موجود در فاضلاب تولید می شوند. یون های سولفات (SO4) به طور طبیعی در اکثر منابع آب وجود دارند و در نتیجه در فاضلاب نیز یافت می شوند. گوگرد، یک عنصر ضروری در سنتز پروتئین، در طول فرآیند تجزیه آزاد می گردد.

تولید گاز سولفید هیدروژن منجر به یک محصول جانبی بدبو می شود. علاوه بر این، گاز H2S برای تولید اسید سولفوریک تحت اکسیداسیون بیولوژیکی قرار می گیرد که منجر به خوردگی لوله های فاضلاب می شود. هنگامی که سولفات ها به سولفید تبدیل می گردند، فرآیند بیولوژیکی که در هاضم لجن انجام شده به طور قابل توجهی با مشکل مواجه می شود. به ویژه زمانی که غلظت سولفیدها بیش از 200 میلی گرم در لیتر باشد.

مقدار pH از دیگر مشخصات شیمیایی فاضلاب

اسیدیته یا قلیایی بودن فاضلاب را می توان با اندازه گیری مقدار pH آن تعیین کرد. فاضلاب خام دارای pH بین 7.3 تا 7.5 است که آن را تا حدودی قلیایی می نماید. با این حال، با گذشت زمان، تولید اسید باکتریایی باعث کاهش مقدار pH و اسیدی شدن فاضلاب می شود. با این حال، یک فرآیند اکسیداسیون تا حدودی پایدار باعث می شود که به حالت قلیایی اولیه خود بازگردد.

پسابی که به درستی اکسید شده است باید PH حدود 7.3 داشته باشد. سطوح بالای اسیدها (pH 7) یا قلیاها (pH 7) در فاضلاب مشخصه پسماندهای شیمیایی است. فرآیندهای تصفیه وجود دارد که متکی به فاضلاب دارای یک مقدار pH خاص است، بنابراین دانستن این مقدار بسیار مهم است. گاهی اوقات از آهک برای رسیدن به حالت قلیایی استفاده می شود.

آرام صنعت (آرام نازل) – تولید کننده انواع نازل فیلتراسیون و پارشیالیزیشن

شرکت ” آرام نازل ” تولید کننده تجهیزات و دستگاه های موردنیاز تصفیه آب و فاضلاب صنعتی نظیر انواع نازل فیلتر شنی ،، نازل جکوزی و استخر ،، نازل سختی گیر ،، نازل فیلتر کربنی می باشد. کلیه محصولات از متریال درجه یک تولید می شوند و دوام زیادی دارند. علم روز در تولید انواع نازل فیلتراسیون دخیل است و محصولات کاملاً براساس تکنولوژی های نوین ساخته و عرضه می شوند.

خرید نازل فیلتر شنی

تصفیه شیمیایی

اهمیت تصفیه شیمیایی در پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی

اهمیت تصفیه شیمیایی در پکیج تصفیه آب و فاضلاب صنعتی را نمی توان نادیده گرفت! دستگاه فیلتر شنی ، فیلتر کربنی و سختی گیر ، به راحتی می توانند ذرات معلق با ابعاد بزرگ را از آب جدا نمایند اما برای ذرات ریزتر نیاز به اقدامات دیگری می باشد.
تصفیه شیمیایی آب آلوده عبارتست از افزودن مواد شیمیایی خاصی به پساب تا با انجام واکنش های شیمیایی که در آب رخ می دهد ، مواد زائدی که دارای ابعاد و اندازه های بسیار کوچکی هستند و نمی توان از طریق دستگاه های فیلتراسیون فیزیکی آن ها را جداسازی نمود ، حذف کرد.

پروسه تصفیه شیمیایی فاضلاب

منظور از جداسازی ذرات ریز آلوده کننده آب در تصفیه شیمیایی اینست که براساس عمل انعقاد سازی توسط مواد شیمایی ، این ذرات ریز در کنار یکدیگر قرار گرفته و یک توده بزرگ تر را می سازند. به عبارتی دیگر ذرات کلوئیدی به وجود می آیند.

تصفیه شیمیایی

اساس کار انعقاد سازی در فرآیند تصفیه شیمیایی

مواد شیمیایی منعقد کننده ای که به آب اضافه می شوند ، نمک هایی با بار مثبت هستند و در آب حلالیت کمی دارند که با استفاده از خنثی سازی بار منفی ذرات آلوده کننده ، عمل انعقاد صورت پذیرفته و بدین ترتیب ذرات کلوئیدی ایجاد می گردند. مرحله جداسازی این ذرات کلوئیدی لخته شده همانند ذرات با سایز بزرگتر و با دستگاه های فیلتراسیون (نظیر فیلتر شنی و …) صورت می پذیرد.

مطلب پیشنهادی : انواع فیلتر شنی ،، نازل فیلتر شنی چیست؟

مواد منعقد کننده ذرات

نمک های آهن و آلومینیوم ( Fe۳+ و Al۳+ ) می توانند بهترین انتخاب به عنوان یک منعقدکننده باشند که دارای مزایای زیر هستند:

  • دارای قیمت مناسب و با صرفه اقتصادی
  • عدم محلولیت در آب در PH خنثی
  • عدم ایجاد مواد سمی و مضر در آب

نمک های آلومینیوم

سولفات آلومینیوم یا همان زاج سفید به منظور تصفیه آب آشامیدنی و آب صنعتی استفاده می گردد. آلوم تجارتی به صورت پودر کریستالی شکل حاوی ۱۷ درصد Al۲O۳ دارد.

تصفیه شیمیایی

ویژگی های زاج سفید در عملیات لخته سازی

  • خنثی سازی بار ذرات (مکانیزم انعقاد)
  • تشکیل لخته های سفید رنگ
  • بهینه pH بین ۵ / ۶ تا ۵ / ۷
  • عدم خورندگی زیاد نسبت به کلرید فریک که برای مخازن از جنس فولاد و فایبرگلاس قابل استفاده می باشد.
  • ماندگاری طولانی تر نسبت به سایر منعقد کننده ها (بیش از ۱۲ ماه)

نمک های آهن

سولفات فرو ، سولفات فریک و کلرید فریک از نمونه های مهم نمک های آهن می باشند که عمل انعقاد سازی به وسیله آن ها صورت می گیرد.

کلرید فریک

کلرید آهن (III) که کلرید فریک یا کلروفریک نیز نامیده می شود، یک ترکیب شیمیایی به فرمول FeCl3 است که بسیار جاذب رطوبت بوده و در تماس با هوا به شدت رطوبت را جذب می نماید. انحلال کلرید فریک در آب گرمازا بوده و محلول حاصله اسیدی می باشد.

حذف فلزات سنگین ، بوی نامطبوع آب آلوده ، حذف روغن ها ، مواد آلی و فسفات های معدنی توسط کلرورفریک در تصفیه خانه های آب و فاضلاب، مورد استفاده واقع می گردد .

تصفیه شیمیایی

نکته : کلرید فریک به عنوان اصلی ترین منعقد کننده و ته نشین کننده گل و لای و ذرات معلق در تصفیه آب شهری و صنعتی مصرف می گردد.

شرایط فرآیند انعقاد سازی ذرات در تصفیه شیمیایی به چه عواملی بستگی دارد؟

1- PH باید چک شود. زیرا مواد شیمیایی منعقد کننده نباید در آب حل شوند و کنترل این وضعیت تنها با بررسی و متعادل سازی PH میسر خواهد بود.

2- میزان غلظت مواد شیمیایی منعقد کننده به کار رفته نیز مهم است. هرچه غلظت بیشتر باشد ، فرآیند انعقاد سازی در تصفیه شیمیایی بهتر انجام می پذیرد.

3- میزان پوشش دهی آب با مواد منعقد کننده نیز حائز اهمیت می باشد. از این رو باید پخش کردن این مواد به شکل یکنواخت صورت پذیرد.

مواد کمکی منعقد کننده

گاز کلر ، سودا (کربنات سدیم) ، آهک هیدراته ، سیلس فعال ، خاک بنتونیت از جمله مواد پلیمری هستند که به عنوان کمک کننده به عمل انعقاد می توان از آن ها بهره گرفت. این مواد دارای وزن مولکولی زیادی هستند که علاوه بر سرعت بخشیدن به عمل انعقاد در تصفیه شیمیایی ، رنگ های موجود در آب را نیز از بین برده و این بسیار حائز اهمیت می باشد.

نحوه اجرای فرآیند انعقاد در تصفیه شیمیایی

در ابتدا ماده منعقد کننده را به صورت کاملاً یکنواخت به پساب صنعتی موردنظر اضافه می نمایند. سپس باید با هم زن هایی که با دور بالا کار می کنند ، آب و مواد شیمیایی را با هم مخلوط نمایند. به این عمل ، «اختلاط سریع » می گویند. با این کار واکنش های شیمیایی سریع تر رخ داده و عملیات لخته سازی و انعقاد بهتر و زودتر صورت می پذیرد.

فروش انواع نازل فیلتر شنی

آرام صنعت ( آرام نازل ) با سابقه ای بالغ بر چندین دهه حضور فعال در عرصه تولید نازل های فیلتراسیون ، با کسب رضایتمندی مشتریان عزیز خود و تأمین نیاز آن ها با عرضه بهترین محصولات از جمله نازل فیلتر شنی  ، نازل سختی گیر  و  نازل فیلتر کربنی ، آماده خدمات رسانی می باشد.

بیشتر بخوانید : نازل پلاستیکی فیلتر شنی