بایگانی برچسب برای: ساخت شیر فلوتری

پارشیالیزیشن

پارشیالیزیشن (PARTIALIZATION BOX SYSTEM)

پارشیالیزیشن باکس سیستم چیست؟

به سیستم کنترل هیدرولیکی آب صاف شده خروجی از صافی به وسیله سیفون و شیر فلوتری تأمین هوا ، پارشیالیزیشن می گویند.

« Filter hydraulic system controller outlet water by siphon and air float valve »

تولید پارشیالیزیشن برای نخستین بار در کشور

مسئولین کارگاه تولیدی آرام صنعت (آرام نازل) از سال 1360 تاکنون با بهره مندی از بهترین متخصصین راهبردی تصفیه خانه های آب شرب با بیش از 30 سال تجربه و دانش فنی ، برای اولین بار در کشور اقدام به ساخت شیر فلوتری انتقال هوا به منظور تعدیل دانسیته آب در حجم ، جهت کنترل آب دهی صافی نموده اند.

در این روش با استفاده از سیفون دو جداره می توان برای خروج آب صاف شده از صافی بهره مند گردید.

اساس کار دستگاه

اساس کار پارشیالیزیشن بدین طریق است که با تغییرات دبی تصفیه خانه و یا تغییرات واحد صافی های بهره برداری ، سیفون نقش برقراری تعادل بین ورودی و خروجی صافی را ایفا می نماید. همچنین رقوم تعریف شده در طراحی برای سطح آب در صافی ثابت خواهد ماند. (روش بهره برداری سطح ثابت ، دبی متغیر)

تغییرات مکش و خروج آب از سیفون وابسته به تغییرات دانسیته آب در سیفون و متأثر از ورود هوا به داخل سیفون توسط شیر فلوتری نصب شده روی سطح آب در صافی می باشد که مانور فلوتر آن در ارتباط مستقیم با رقوم سطح آب در صافی است.

پارشیالیزیشن تصفیه آب

آرام صنعت | تولید کننده پارشیالیزیشن باکیفیت

خدمتگزاران آرام صنعت (آرام نازل) در تولید این شیر ثابت نموده اند که علاوه بر تأمین نیاز داخلی و رفع وابستگی ، با به کارگیری نوع بهینه مواد خام و لحاظ نمودن مسائل خاص فنی در ساخت و بهره برداری آنچه که تولید نموده اند در مقایسه با نوع ساخت فرانسه از توان و درک فنی بالایی برخوردار می باشد.

در حال حاضر این محصول تولید داخل کشور ، در بیش از 30 تصفیه خانه جدیدالاحداث و یا اصلاح و بازسازی شده بدون کوچکترین ایراد در مدار بهره برداری شبانه روزی است.

 خداوند را شاکریم که با تلاش متخصصین این مجموعه توانسته ایم گامی بلند در جهت خودکفایی کشور عزیزمان در زمینه تولیدات تجهیزات منحصر به تصفیه خانه های بزرگ و کوچک برداریم!